Een bijdrage in het blad Ex situ

https://exsitu.be/posts/nehalennia

 

Onderzoek naar scheepswrak in de Oosterschelde.

Verslag van onderzoek naar houten scheepswrak in de Oosterschelde 1.pdf

 

 

Verslag van onderzoek naar een scheepswrak

Het wrak hadden we al in 1997 ontdekt, maar door ons onderzoek op de Nehallenia tempel is er verder niets mee gedaan.

Alles begon met een schilderijtje in een museum met als achtergrond de toren van  Zierikzee

In het voorjaar van 2006 hebben we de draad weer opgenomen.

Na een duik of vijf hadden we door dat het om een redelijk groot zeegaand houten schip ging, waarvan de restanten over een groot gebied verspreid lagen.

Dit hielt in dat er veel duiken moesten gedaan worden om er zicht op te krijgen van wat er nog aanwezig was op en in de bodem.

 

Al snel  kwamen we er achter dat er maar een viertal dagen per maand op gedoken kon worden in verband met stroming en zicht.

 

Soms lijkt het er op dat je in een wasmachine duikt.

Al snel kwamen er resultaten, zelf vonden we een paar spanten en boordplanken.

Deze stukken zijn ook onmiddellijk naar het NISA gestuurd voor dendro onderzoek.  Met als uitslag Niet dateerbaar in verband  met onbekende herkomst van het hout. Vermoedelijk uit het diepe zuiden van Europa.

Ook werd er op één positie een groot aantal stukken gesmede ketting van allemaal dezelfde lengte aangetroffen.

Kan van de lading afkomstig geweest zijn.

Maar kan ook gebruikt geweest zijn voor schepen bij blokkades aan mekaar vast te maken

Deze plank vertoond als zoveel van het hout brandsporen.

Vandaar denken we dat het toch te maken heeft met een brand aan boord of dat het schip is gebruikt als een brander in een of ander beleg.

Terzelfder tijd werden er stukken porselein gevonden.

 Die na onderzoek gedateerd werden,( niet eerder dan 1867)  omdat ze gemaakt zijn bij  Sfinx in Maastricht en ze daar een goed archief over hebben konden ze ons dit met zekerheid bevestigen.

Het getal 1836 verwijst naar het serienummer en niet naar het jaartal.

 

Wij denken nl dat het wrak ouder is,en dat is ook de mening van de heer A Vos, volgens hem moet het zich rond half 1700 situeren. Dus onze conclusie is dat het porselein niet tot dit wrak behoord.

 

                          Of er ligt nog een ander wrak  bovenop?

Later werden een loden buis een lampenglas,een half flesje en een stuk schoorsteen geborgen.

Deze artefacten moeten nog onderzocht worden en we wachten met spanning op de uitslag

Een heel verschil als het zuiver gemaakt is.

Een stuk roer  was ook van de patij.

Als laatste prestatie is het bovenbrengen van een soort mastvoet.

Hierop is een dendro monster gezaagd en het resultaat is dat niemand kan vaststellen hoe oud en vanwaar dit hout afkomstig is. 

 

Als iemand dit soort constructie herkent dan horen we het graag.