16/06/2023.

 

 

                                                                                             

  Voor deze zomer hebben we een plan voor onderzoek naar  een   scheepswrak.

 

 

 De Rotterdam 1694     

                           

Historische informatie

 

Gebouwd: Rotterdam, 1678**

Bewapening: 40 (1678) 44 (1694)

Lengte 36,6 m (120 voet) Breedte: 9,8 m (32,2 voet)

Diepgang: 3,7 m (12,1 voet)

Aantal opvarenden: 170

In Junij 1694 geleidde hij met zijn schip Rotterdam, van 44 stukken, en de Commandeur Engelenburg met de Dolphijn, van 22 stukken, de paketboot en 20 koopvaarders van Londen naar de Maas. Maar vijf Duinkerksche schepen, loerende op den buit van goud en zilver, ter betaling van de Britsche krijgsmagt in Vlaanderen, in de beide oorlogschepen geladen, vielen hem den 10den Julij aan. De paketboot werd het eerst aangegrepen. De la Cave wendde zich naar den vijand om de boot te ontzetten. Hij havende den Duinkerker zoodanig, dat hij genoodzaakt werd af te trekken. Doch naar de koopvaarders willende terugkeeren, sloeg bij het wenden zijn schip om, en de moedige Kapitein vond met al zijn volk, 300 man, onder welke 150 passagiers den dood in de golven. Slechts 15 personen werden door de Duinkerkers opgevischt. Waarschijnlijk was het geschut aan het eene boord niet genoeg vastgesjord, en viel bij het wenden naar het andere boord over, zoodat het schip op zijde sloeg, en het water door de geschutpoorten binnendrong.

Uit de archieven van bibliotheek Nederlandse letteren.

 

 

 

 

 

 

19/05/2022:

  

Publicatie van ons onderzoek geplaatst op de site van MaSS.

 

Over MaSS:

Maritime Stepping Stones (MaSS) is een database met verhalen over wrakken en sites onder water. MaSS wil een volledig beeld geven van een site in zijn archeologische en historische omgeving.

MaSS is een applicatie waarbij iedereen die geïnteresseerd is in cultureel erfgoed onderwater een bijdrage kan leveren door middel van het toevoegen van nieuwe sites, informatie, afbeeldingen etc.

Vragen over maritiem cultureel erfgoed zijn welkom. We zijn te bereiken per telefoon (+31 33 421 7 456) en e-mail (info@cultureelerfgoed.nl).

 
 

LINKS NAAR ONS ONDERZOEK:

 

Wrakken Zeelandbrug.