Nehallenia

Reeds 24 jaar doen we als amateur archeologen onderzoek naar de verdronken Romeinse tempels in de Oosterschelde voor Colijnsplaat en voor Domburg op de Noordzee. Op beide sites zijn er ook havens en nederzettingen geweest. Dit alles proberen we in kaart te brengen en te onderzoeken wat er ooit is geweest en eventueel te bewaren is voor het nageslacht.