Home
  Films
  Links
  Nieuws
  Foto's
Welkom, u bent bezoeker:
150553
   
 
 
» Nehallenia Archeologisch Duikteam - Nieuwsberichten
 
» Publicatie Datum: 29/12/2019
Nieuwe Site scan sonar aangekocht voor nog betere informatie en volledig omgebouwd op een rib.
 
 
     
 
 
 
 
 
» Publicatie Datum: 29/12/2019
Meegewerkt aan een reportage bij radio Omroep Zeeland.
Te beluisteren op onderstaande link.
 
 
 
 
» Publicatie Datum: 20/11/2018
 
 
          Na enkele weken weer wat kleur in de machinekamer.
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
» Publicatie Datum: 15/2/2015
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig op duik vaker 2015.         
 Via stand L.W.A.O.W. 
 
 
 
» Publicatie Datum: 29/12/2014

Nehalennia-tempelcomplex bij Colijnsplaat

Gepubliceerd: 20 juli 2012

Sven Van Haelst heeft voor zijn masterthesis aan de Katholieke Universiteit Leuven een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de gegevens en vondsten die betrekking hebben op de vindplaats van het Romeinse Nehalennia-heiligdom in de Schaar van Colijnsplaat. Sven is lid van het Nehalennia Archeologisch Duikteam, dat onder leiding van Bčr Sterkendries uit Maaseik, al meer dan tien jaar duikonderzoek uitvoert naar de exacte ligging van de locatie van de tempel. Dit duikonderzoek vindt plaats onder de vlag van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) en wordt begeleid vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de SCEZ.

Door Sven zijn in de thesis voor het eerst alle gegevens van de viscampagnes uit 1971 en 1972, de daaropvolgende duikonderzoeken van de Koninklijke Marine, de particuliere duiker Valster, de Stichting Behoud Onderwaterschatten Zeeland en het Nehalennia Archeologische Duikteam samen met de resultaten van technisch onderzoek zoals side scan sonar van Rijkswaterstaat bij elkaar gebracht, beschreven en de resultaten geëvalueerd. Door het combineren van al deze gegevens was het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de Romeinse vondsten in de Schaar van Colijnsplaat. Op de Zeeuwse Amateur Archeologen Dag van 2012 heeft Sven de resultaten van zijn onderzoek gepresenteerd.

De door hem verzamelde gegevens en resultaten zijn ook ingebracht in een bureauonderzoek dat in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed door het bedrijf Periplus Archeomare tezelfdertijd werd uitgevoerd om zicht te krijgen op de omvang en de ligging van de Romeinse vindplaats en om te bezien welke vormen van onderzoek tot nog betere en nauwkeuriger resultaten zou kunnen leiden. Een zeer belangrijk resultaat van beide onderzoeken is dat een kerngebied waar de meeste vondsten zijn gedaan kon worden bepaald. Dit kerngebied schept niet alleen het kader waarbinnen toekomstig onderzoek gerichter kan plaatsvinden, maar is ook van belang voor de archeologische monumentenzorg.

Op grond van het onderzoek werd vastgesteld dat de omvang van het gebied dat als van hoge archeologische waarde op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) van Zeeland in 2011 stond aangegeven veel kleiner was dan het nu bepaalde kerngebied. Dat heeft er toe geleid dat mede op advies van de SCEZ naar aanleiding van dit rapport de omvang van het AMK terrein is verdubbeld en de nieuwe begrenzingen van het AMK-terrein zijn vastgelegd. Voor verder onderzoek wordt aanbevolen om op een gunstig moment een hoge resolutie multibeam onderzoek te doen uitvoeren en de duikende amateurarcheologen te ondersteunen met methoden voor een goede plaatsbepaling van hun verkenningsactiviteiten. Onderstaande literatuur is in te zien in de mediatheek van de SCEZ.


Literatuur
Haelst, S. van, 2011: Het Nehalennia heiligdom te Colijnsplaat. Onderzoekshistoriek, site kartering, huidige toestand en toekomstig onderzoek, Leuven (ongepubliceerde masterproef Katholieke Universiteit Leuven)
Lil, R. van & S. van den Brenk 2011: Oosterschelde- Schaar van Colijnsplaat, ‘Nehalennia’, een bureauonderzoek met nadruk op de verwerking en interpretatie van geofysische gegevens, Amsterdam (Periplus Archeomare rapport 10A025).
 

 
» Publicatie Datum: 25/2/2011
    
                         
 
   Voor ons onderzoek op de site van de Nehalennia tempel zijn we tijdens de nationale schervendag van de
   L.W.A.O.W. vereerd met de Jef Van Den Akkerprijs.
   Dit is een aanmoedigingsprijs van de Sichting BOS.
   Ten bedrage van 500€
   
 
   
 
 
 
 
   
 
» Publicatie Datum: 13/12/2008
 
Afgelopen jaar hebben we een nieuw wrak ondekt in de Oosterschelde.
 
Volgens de eerste onderzoeken zou het gaan om een groot zeegaand schip; ouderdom en herkomst zijn nog niet bekent.
Wel heeft dendro onderzoek uitgewezen dat het hout waarvan het schip gebouwd is geweest alleen groeide in het zuiden van Italie.
Verder onderzoek zal dit moeten bevestigen. 
 
Einde 2010
Ondertussen na twee jaar nog verschillende dendromonsters genomen met nog altijd geen resultaat wat betreft, ouderdom en herkomst.
We blijven zoeken naar een bepaling.
 
 
 
Nehallenia Archeologisch Duikteam
Tel: +32(0)475/638478 - Email: u.sterkendries@telenet.be
Copyright © 2008 - 2022 | Design en Hosting: Easycom BVBA | Inhoud: Nehallenia Archeologisch Duikteam